Aktualności

Kolejna edycja ogólnopolskiego Konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"

20-05-2015

 

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury, sztuki i rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i ze środków innych programów pomocowych, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji),

  • Obiekt turystyczny (np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny),

  • Turystyka mobilna i wirtualna  (usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki),

  • Turystyka aktywna  (np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny),

  • Kultura i sztuka (instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym),

  • Miejsce przyjazne rodzinie  (np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej),

  • Edukacja (np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne).

Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa i dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne.

Projektodawcy, którzy uzyskają nominacje do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenia Kapituły Konkursu, aby zaprezentować swoje projekty. Spotkania będą się odbywać w Warszawie w czerwcu i lipcu 2015 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i pozostałe niezbędne dokumenty oraz informacje nt. konkursu są dostępne na stronie www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce "Działania promocyjne".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie naszych beneficjentów!

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2026501, wizyty:1505191