Aktualności

Zakończenie projektu w Zamościu

29-04-2015

 

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projektu „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w czwartek 30 kwietnia 2015 r. w Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ w Zamościu odbędzie się konferencja podsumowująca prace związane z rewitalizacją zespołu fortecznego.

W programie konferencji znajdą się  m. in. wystąpienia na temat wykorzystania walorów historycznych i kulturowych obiektów fortecznych w promocji i rozwoju turystyki, prezentacje projektów realizowanych  dzięki wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów POIG i POIiŚ.

Po zakończeniu konferencji odbędzie się uroczyste otwarcie ekspozycji w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, zrealizowanym w ramach działania 11.1. „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Zaprezentowane zostaną:

  • Ekspozycja w Prochowni pn. Historia twierdzy i miasta Zamość,

  • Ekspozycja w Arsenale pn.  Arsenał Zamojski od XVI do XX wieku,

  • Ekspozycja w Pawilonie pod Kurtyną pn.  Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju technik wojskowych w XX wieku.

http://muzeumarsenal.pl/

 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa  udostępniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Fundusze unijne - nowa przestrzeń dla kultury.

Konferencja otwiera zamojską majówkę realizowaną pod hasłem „Zamość - Twierdza Otwarta". W programie wydarzenia miedzy innymi koncerty gwiazd polskiej estrady na terenach fortecznych między bastionem I i II, specjalna strefa zabaw dla dzieci oraz darmowe loty balonem nad Starym Miastem w Zamościu.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012939, wizyty:1492457