Aktualności

Szkolenie dla beneficjentów XI Priorytetu PO IiŚ 2007-2013

10-12-2014

 

W dniu 3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla beneficjentów  XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Instytucji Pośredniczącej i dotyczyło w szczególności następujących zagadnień:

  • Kontrole trwałości i kontrole na zakończenie realizacji projektów,

  • Wskaźniki produktu i rezultatu w kontekście nowych wytycznych IZ PO IiŚ,

  • Archiwizacja dokumentów w świetle nowych wytycznych IZ PO IiŚ.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705443, wizyty:1197303