Aktualności

Zamojskie fortyfikacje odzyskują dawny blask !

05-11-2014

Dnia 8 listopada br. w zamojskim Ratuszu odbędzie się uroczysta prezentacja zrewitalizowanych obiektów Twierdzy Zamość. Zaprezentowane zostaną dwa projekty realizowane ze środków unijnych, w tym projekt, który uzyskał wsparcie w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" PO IiŚ. Odbędzie się również zwiedzanie odnowionych obiektów.

Inwestycja pn. „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji  i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu" o wartości 27,65 mln zł, została dofinansowana w kwocie 20 mln zł ze środków unijnych. Jej celem jest  utworzeniu zespołu muzealnego pod nazwą „Muzeum Fortyfikacji i Broni" na Starym Mieście w Zamościu. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. rekonstrukcję wału fortecznego przy murze kurtyny od Bastionu III do Bramy Szczebrzeskiej z realizacją pod wałem obiektu ekspozycyjnego Muzeum. Istniejące dotychczas Muzeum Barwy i Oręża zostanie wzbogacone i rozszerzone, a jego siedziba - Arsenał poddana zostanie remontowi konserwatorskiemu wraz z rekonstrukcją niezachowanego fragmentu i adaptacją do funkcji kulturalnych obiektu Prochowni. Zabytkowe zbiory zostaną poddane digitalizacji, powstanie wirtualna instytucja kultury. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia multimedialne. 

Dzięki realizacji projektu zostanie wyeksponowana i udostępniona zabytkowa przestrzeń obrazująca rozwój fortyfikacji od XVII do XIX w. Inwestycja pozwoli lepiej wykorzystać bogate zasoby kulturalne Zamościa.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705501, wizyty:1197361