Aktualności

Uroczyste zakończenie pierwszego etapu projektu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie !

04-11-2014

Dnia 6 listopada br. o godz. 15:00 odbędzie się uroczyste otwarcie części dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej. Budowa obiektu zlokalizowanego przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie została dofinansowana w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" PO IiŚ. W wydarzeniu weźmie udział Pani Prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestycja pn. „Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - część dydaktyczna" o wartości 12,39 mln zł została dofinansowana w kwocie 10,24 mln ze środków unijnych. Celem projektu jest przekształcenie dwóch zniszczonych budynków w Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej. Instytucjonalnie nowa placówka będzie rozszerzeniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina.

Obecnie zakończony zostanie pierwszy etap inwestycji, obejmujący remont oraz adaptację dwóch istniejących budynków. Obiekty stanowić będą część dydaktyczną Centrum, pomieszczą też znaczną część zaplecza przyszłej sali koncertowej (administrację, szatnie, garderoby solistów, poczekalnie dla zespołów, sanitariaty). Program dydaktyczny przewiduje również przeniesienie do nowo oddanych budynków dwóch wydziałów (Wydział Jazzu i Wydział Estradowy) oraz kilku klas instrumentalnych z siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina przy ulicy Bednarskiej. W drugim etapie planowana jest budowa sali koncertowej na około 400 miejsc. Posiadać będzie dużą estradę oraz kanał orkiestrowy, mogące pomieścić największe zespoły pełną orkiestrę. Sala zostanie więc w pełni przystosowana do wystawiania spektakli scenicznych, takich jak opera i musical.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina jest najstarszą oraz jedną z największych i najlepszych placówek szkolnictwa muzycznego w Polsce. Realizuje bogaty program edukacyjny, ale również inne projekty, w tym międzynarodowe konkursy, przekraczające sferę szkolną. Utworzenie Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej pozwoli na wykorzystanie dużego potencjału szkoły.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705500, wizyty:1197360