Aktualności

Wystawa Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury

25-04-2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zaszczyt zaprosić na serię wystaw pn. Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury prezentujących zdjęcia inwestycji dofinansowanych w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 


Wystawa będzie prezentować efekty wdrażania środków unijnych na kulturę w ramach ww. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki środkom pochodzącym z Programu dofinansowanie otrzymało 79 inwestycji o wartości całkowitej prawie 4 mld zł.

Na wystawie przedstawimy zdjęcia projektów, które w latach 2007-2013 otrzymały dofinansowanie w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród prezentowanych inwestycji znajdą się przykłady zarówno nowo wybudowanych obiektów (np. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), istniejących budynków poddanych gruntowanej modernizacji (np. Opera Leśna w Sopocie), odnowionych zabytków (np. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie) czy poprawy stanu infrastruktury szkolnictwa artystycznego (np. Akademia Muzyczna w Łodzi, Szkoła Plastyczna w Częstochowie).
Wystawa będzie miała zarówno formę ekspozycji wewnętrznej, jak i zewnętrznej ogólnodostępnej prezentacji w przestrzeni publicznej.


25 kwietnia w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach będzie można po raz pierwszy obejrzeć wystawę Fundusze unijne – nowa przestrzeń dla kultury, której towarzyszyć będzie uroczysty koncert Oda do radości, z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wystawa będzie prezentowana do 11 maja.


Z kolei od 26 kwietnia do 11 maja w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ogrodzenie muzeum od strony Alei Ujazdowskich) będzie można obejrzeć 63 zdjęcia dofinansowanych projektów.

Kolejne wystawy zostaną zaprezentowane w następujących terminach i lokalizacjach:
14.05 - 13.06. - Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (Plac Wolności 19, Poznań)
16-30.06 - Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław)
03.07-14.07 - Wrocławska filia PWST w Krakowie (ul. Braniborska 59, Wrocław)
17.07-15.08 - Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki (Wawel 5, Kraków)
18.08-31.08 - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku (ul. Odeska 1, Białystok)
03.09-16.09 – Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12, Lublin)
19.09-30.09 - Gdański Teatr Szekspirowski (ul. Ogarna 101, Gdańsk)
03.10-15.10 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa)
18.10-30.10 - Akademia Muzyczna w Łodzi (ul. Gdańska 32, Łódź)
03.11-16.11 – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice)
19.11-30.11 - Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie (Plac Teatralny 1, Warszawa)

Wstęp na wystawy jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012954, wizyty:1492472