Aktualności

Wizyta Ministra Kultury Pana Bogdana Zdrojewskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

31-01-2014

W dniu 1 lutego 2014 r. Pan Bogdan Zdrojewski weźmie udział w uroczystości zawieszania wiechy na nowo wybudowanym gmachu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczyć będą przedstawiciele szkoły, jak również generalnego wykonawcy.

Projekt pn. Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu realizowany jest w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 40 069 964,31 zł, zaś udzielone dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 33 293 812,11 zł.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012959, wizyty:1492477