Aktualności

Interpretacje Instytucji Zarządzających PO IiŚ w zakresie kwalifikowalności wydatków

21-07-2008

Na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce "Kwalifikowanie wydatków" (link), a dalej Interpretacje IZ PO IiŚ - zamieszczono treść najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących kwalifikowania wydatków wraz z interpretacjami wydanymi na ich podstawie przez IZ PO IiŚ.

Opublikowane odpowiedzi mogą być wykorzystane jedynie jako wskazówki dla beneficjentów, w jaki sposób interpretować postanowienia "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ".

Uwaga: należy wskazać, że nie mogą być one traktowane jako wiążące interpretacje IZ PO IiŚ przez podmioty, do których nie były bezpośrednio skierowane. Interpretacje te dotyczą bowiem konkretnego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy mieć także na uwadze, że zmiana jakiegokolwiek istotnego elementu stanu faktycznego może powodować zmianę interpretacji IZ PO IiŚ w danej kwestii.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860460, wizyty:1344801