Aktualności

Pierwszy projekt z zakresu rozwoju infrastruktury kultury w Komisji Europejskiej

19-12-2008

W dniu 18 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” przekazało do akceptacji Komisji Europejskiej pierwszy projekt w ramach Programu w perspektywie finansowej 2007-2013, nie będący inwestycją z tzw. „zamrażarki” - „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Inwestycja znajduje się na liście projektów indywidualnych (tzw. kluczowych) dla realizacji XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ, za którego wdrażanie odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest unikatowym w skali kraju przedsięwzięciem. Narodowe Forum Muzyki będzie dorównywać klasą najlepszym salom muzycznym świata, co pozwoli na prezentację najwyższej jakości przedsięwzięć artystycznych. Obiekt charakteryzował się będzie najnowocześniejszymi rozwiązaniami założeń akustycznych i architektonicznych. Znajdą się w nim m.in. duża sala koncertowa, sale kameralne, sale prób oraz przestrzeń wystawiennicza.

Po potwierdzeniu dofinansowania przez Komisję Europejską, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mógł podpisać umowę o dofinansowanie inwestycji przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ w wysokości 143,74 mln zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173699, wizyty:1648331