Aktualności

Kolejne decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

03-04-2009

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w oparciu o zakończoną pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następujących inwestycji:

Działanie 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

  • Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsko Białej , dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17 313 857,72 zł. Beneficjentem projektu jest Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bielsko Białej.
  • II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 17 997 736,50 zł. Beneficjentem projektu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173702, wizyty:1648334